Wrth greu hysbyseb yn y papur lleol, bydd eich enw yn cael ei amlygu, ond ni allwch gymryd yn ganiataol y bydd eich ffôn yn canu. Mae creu hysbysebion yn union yr un fath a brandio corfforaethol – os na fedrwch chi dynnu sylw’r person wrth iddo edrych am y tro cyntaf, yna bydd yn eich osgoi fel y buasai’n osgoi gwerthwr cylchgrawn ‘Big Issue’ ar y stryd fawr. Mae’n hanfodol eich bod yn cael eu sylw ar y cychwyn i gael gwerthiant. Nid yw pobl yn mynd i ddarllen traethawd hir na darganfod pa fath o sgriwiau sydd yn y cwpwrdd maent yn ei brynu. Maent eisiau gwybod yn gyflym beth sy’n cael ei gynnig a pham y dylent ei brynu gennych chi.
 
I gael mwy o wybodaeth am hysbysebu, cysylltwch â ni ogydd.